Opdrachtgever:

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

Aan dit project hebben gewerkt:

 

Emmanuel

account

Brandon

concept

Anne

grafische vormgeving

 

Joris

fotografie

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM) werken inmiddels enige tijd samen onder de naam Maastricht UMC+. Het ziekenhuis heeft als gebouw zijnde, naast haar belangrijke functie, een prominente plek in het Maastrichtse stadsdeel Randwyck. Sinds haar opening in 1991 groeit het MUMC+ op natuurlijke wijze door en breidt het structureel uit met als laatste wapenfeit de oplevering van het Verheylaan 10 gebouw in 2017.

 

Deze uitbreidingen worden gemanaged door het bureau Huisvesting & Vastgoed dat verantwoordelijk is voor de instandhouding van de inrichting en infrastructuur van het ziekenhuis. In feite borgt het bureau Huisvesting & Vastgoed de kwaliteit van de inrichting en infrastructuur zodat het blijft aansluiten op de zorg die het MUMC+ ambieert te leveren.

 

Het borgen van kwaliteit gaat natuurlijk gepaard met verschillende protocollen, richtlijnen en criteria. Deze worden onder andere gevangen in het zogeheten het Lange Termijn Huisvestingsplan. De daadwerkelijke inrichting, het visuele aspect (te zeggen: het interieur), wordt over het algemeen gevangen in een beeldkwaliteitsplan. En hier had het bureau Huisvesting & Vastgoed behoefte aan. Een uniek document dat enerzijds de visie van het MUMC+ op haar inrichting tastbaar maakt en anderzijds haar lezer weet te inspireren. Het bureau Huisvesting & Vastgoed heeft aan Yongbloed, in samenwerking met Martens Consultancy, de uitdaging gegeven dit te realiseren.

Resultaat:

Beeldkwaliteitsplan

Boek in kaft

Sfeerbeeldkaarten

Overzichtmap 'Randwyck'

Concept

Transparantie ontmoet ‘Heel de mens’

 

De missie van Maastricht UMC+ wordt gevangen in hun overkoepelende strategie dat de krachtzin ‘Met heel ons hart voor Gezond Leven’ draagt. Dit fundeert op hun overtuiging waarin Maastricht UMC+ ‘Heel de mens’ ziet als de manier waarop zij zorg en de patiënt aanschouwt, wat men wil bereiken en hoe zij dat beogen te doen.

 

De architectuur van Maastricht UMC+ is gebouwd vanuit de visie dat de gebouwen ‘openheid’, ‘sereniteit’ en ‘transparantie’ moeten ademen. Deze opvatting is in het concept gecombineerd met hun overtuiging ‘Heel de mens’. Yongbloed ziet de combinatie van beide als de essentie van Maastricht UMC+. Wij hebben ons dan ook laten inspireren.

 

Het boek moest een logische en natuurlijke doorvertaling zijn van wie Maastricht UMC+, in de kern, is. Daarom is gekeken naar een zo transparant mogelijke keuze in vormgeving en soorten materiaal (voor het uiteindelijke ontwerp). In de vormgeving is ook gespeeld met zo veel mogelijk witruimte. Dit heeft als doel om die openheid en dus ook transparantie te benadrukken. Binnen het beeldgebruik staat de mens centraal. De mens in relatie tot diverse omgevingen (gebouwen, natuur, gezelschap).

De koptische binding (open rugzijde) staat symbool voor het transparante karakter van Maastricht UMC+. Het oranjekleurige draad is een referentie naar de huisstijlkleur. Ook visualiseert het hechtdraad. Enerzijds houdt dit het boek bij elkaar, anderzijds visualiseert het borging en herstel.

Het boek is voorzien van een kaft dat zich kruislings openvouwt. Het openen moet het gevoel van ontdekking geven. Het is een eerste kennismaking met Maastricht UMC+. Een entree. De kruisvorm van de kaft komt terug in het logo en de merknaam Maastricht UMC+. Op de binnenkant van de flappen zijn een gebiedskaart van Randwyck en sfeerbeeldkaarten toegevoegd. In het midden natuurlijk het boek.